İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası   Beyçelik Gestamp Youtube Sayfası
Politikalar

Sürdürülebilirlik Politikası

 

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve tüm paydaşlarımız için yarattığımız değeri sürekli olarak artırmak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla, uluslararası standartlarca kabul gören bir sistematik doğrultusunda belirlediğimiz sürdürülebilirlik ana odaklarımızı ve ilgili konuların yönetimini “Sürdürülebilirlik Politikamız” ile sağlarız. Bu yönetim anlayışımıza paralel olarak, operasyonlarımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeten bir şekilde yürütmek için azami gayreti gösteririz. Bu kapsamda Beyçelik Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikamız ile;

 

 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerini en üst seviyede tutacak kalite ve güvenlik niteliklerine sahip sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmeyi
 • Operasyonlarımızı ve paydaş ilişkilerimizi şeffaflık ve hesap verebilirlik temelli, iş etiğini sürekli olarak gözeten bir kurumsal yönetim anlayışı ile yönetmeyi
 • Önceliklerimize yönelik riskleri proaktif bir yaklaşımla sürekli olarak değerlendirerek gerekli önlemleri almayı
 • Başta tedarik zincirimiz olmak üzere tüm değer zincirimizde sahip olduğumuz iş etiği, kalite ve sürdürülebilirlik yaklaşımını yaygınlaştıracak uygulamaları hayata geçirmeyi
 • Değer zincirimizde yer alan paydaşlarımızı geliştirmeyi
 • Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme felsefesiyle yöneterek performansımızı sürekli kılmayı; iş süreçlerimizde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırarak kaynakların geliştirilmesine katkı sağlamayı
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevresel etkimizi azaltacak/asgari seviyelere düşürecek verimlilik ve iyileştirme çalışmalarını kesintisiz olarak hayata geçirmeyi
 • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak operasyonel mükemmellik projelerini kesintisiz bir şekilde uygulamayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik performansımızı iyileştirmek için ulusal/uluslararası standartlar ışığında çalışmayı
 • Çalışanlar tarafından tercih edilecek bir işveren olmak için modern insan kaynakları uygulamalarımızı sürekli olarak çeşitlendirmeyi
 • Çalışanlarımıza eşit koşullar sağlarken kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri fırsatları sunmayı
 • Evrensel insan hakları rehberliğinde her türlü ayrımcılığın, zorla ve zorunlu işçilik, çocuk işçilik gibi uygulamaların karşısında olmayı
 • Toplumumuzu geliştirecek ve refahına katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi taahhüt ederiz.


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması