İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası   Beyçelik Gestamp Youtube Sayfası
Politikalar

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Politikası

Beyçelik Gestamp, Bilgi Teknolojileri departmanının Beyçelik Holding ve İştiraklerine sunduğu tüm hizmetlerin Hizmet Seviye anlaşmalarına, Yasa ve Standartlara uygun olarak sunulmasını, ölçme ve raporlanmasını, teknolojik değişiklikler ve iş gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirilebilmesini sağlayarak Müşteri Memnuniyetini arttırmayı amaçlar.

Beyçelik Gestamp,  sunulan hizmetlerde aşağıda sıralanan direktifleri ve politikaları uygular ve hizmet yönetimini, BT Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS) standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerimize uyumlu olarak kurduğu BT Hizmet Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, BTHYS’nin ve hizmetlerin etkinliğini sağlar: 

 • Beyçelik Gestamp ve iştiraklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğru hizmetin sunumu için yetenek ve kaynakları en uygun şekilde kullanmak ve hizmeti verebilecek yetkinlikte kaynaklar sağlamak,
 • BT Hizmet Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri ile mevcut süreçlerimize uyumlu, Üst Yönetim tarafından desteklenen yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak,
 • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sunulan hizmetlerde tüm ilgili yasal ve diğer şartlar ile birlikte sözleşmesel düzenlemelere uygun çalışıldığından emin olmak,
 • Müşterilerin beklentilerine uygun hizmetler geliştirmek, sunmak ve bu hizmetlerin devamlı geliştirilmesine destek vermek,
 • Müşteri beklentilerini karşılayan ve aşmayı hedefleyen BT Hizmet Sunumunu sağlamak.
 • Sunulan hizmetlerdeki sorunları Hizmet Masası tarafından karşılamak ve kayıt altına almak.
 • Sunulan hizmetlerin SLA’leri,  Beyçelik Gestamp Hizmet kataloğunda yer alan hizmetler için tanımlanmış SLA süreleri ile uyumlu kılmak.
 • Sürüm Yönetimi Süreci ile kullanılmakta olan tüm yazılımların, donanımların ve veri iletişim ekipmanlarının sürüm ve güvenlik yamaları vb dâhil izlenmesi ve ilişkili süreçlere bağlı olarak güncellenmesini sağlamak, birimlerde ve müşterilerde doğru sürümleri kullanmak.
 • İş ilişkileri Yönetim Süreci ile Müşterileri ve onların islerini anlamaya dayalı hizmet sunucu ve müşteri arasında iyi ilişkiler kurup korumak.
 • Sistem kapasitelerini belirlenen kriterlere göre izlemek, ihtiyaç durumunda önlemler almak.
 • İç ve dış denetimler ile süreçlerin işleyişini kontrol etmek, düzeltici ve önleyici aksiyonlar almak.
 • Çalışanlar ve üçüncü taraflara yeni ve değişen işler ve süreçler konusunda farkındalık eğitimleri vermek,


BT Hizmet Yönetimi’nin geliştirilmesine yönelik hedeflerimizi belirleyerek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli süreçleri belirleyip, çıktılarını ve performanslarını sürekli izleyerek, hedeflerimize ulaşabilmek için iyileştirme çalışmaları gerçekleştiririz. BT Hizmet Yönetimi’nin devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesi için hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını düzenli olarak takip ederiz.


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması