İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası   Beyçelik Gestamp Youtube Sayfası
Politikalar

Çatışma Mineralleri Politikası

Politik açıdan istikrarsız bölgelerde maden ticareti, silahlı grupları finanse etmek, zorla çalıştırmayı ve diğer insan haklarıihlallerini teşvik etmek ve rüşvet ile kara para aklamayı desteklemek için kullanılabilmektedir.

Kalay (Sn), tungsten (W), tantal (Ta) ve altın (Au) gibi “çatışma mineralleri (3TG)” olarak nitelendirilen madenlerin başlıcakullanım alanları; otomotiv endüstrisi (araçlarda elektronik bileşenler, sensörler ve diğer parçaların üretimi), elektronikcihazlar (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar vb.), havacılık ekipmanları üretimi, tıbbi cihaz ve ekipmanlar, endüstriyelmakine/ekipman imalatı ile mücevherat üretimidir. Müşterilerin ve tüketicilerin satın aldıkları bir ürünün çatışma, insanhakları ihlalleri ve diğer ülkelerdeki suçları finanse edip etmediğini bilmeleri güçtür.

Beyçelik Gestamp, çatışma minerallerinin hiçbir koşulda çatışmalardan etkilenen yüksek riskli bölgelerden (CAHRAConflict-affected and high-risk areas) tedarik edilmemesi gerektiğini benimsemekte ve ürünlerinin ve proseslerinin,çatışmaları doğrudan veya dolaylı olarak finanse eden kuruluşlardan ve çatışmalardan etkilenen yüksek riskli bölgelerdenelde edilen mineralleri içermemesini hedeflemektedir.

Beyçelik Gestamp çatışma minerallerini herhangi bir kaynaktan doğrudan satın almasa dahi bu minerallerin tedarikzincirinin bir parçası olma ihtimalinin farkındadır. Bunun bilincinde olarak, “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin OECD Uyum Rehberi”1ni satın alma süreçlerine entegreederek bu mineralleri sorumlu bir şekilde tedarik etmeyi önemsemektedir.

Beyçelik Gestamp bu çerçevede İş Ortakları’ndan (tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulandiğer tüm üçüncü taraflar ile şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman vb.),

  • Çatışma minerallerinin tedarikinde OECD tarafından getirilen “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek RiskliBölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin OECD Uyum Rehberi”ne uygun olarak uluslararasısorumlu tedarik standartlarını karşılamalarını,
  • Beyçelik Gestamp Çatışma Mineralleri Politikası ve Beyçelik Gestamp Tedarik Zinciri Uyum Politikası ile tutarlı birşekilde benzer çatışma mineralleri politikaları benimsenmesi için çalışmalar yapmalarını,
  • Çatışma minerallerinin kullanılabileceği ürünleri tespit ederek bu ürünlere ilişkin tedarik kaynaklarını gözdengeçirmelerini, bu amaçla kendi tedarikçileri ile de iş birliği yapmalarını,
  • Beyçelik Gestamp Çatışma Mineralleri Politikası’na aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdarolmaları halinde veya tedarik zincirinde çatışma mineralleri ile ilgili olumsuz bir durum veya risk tespitettiklerinde Beyçelik Holding Etik Kurulu’na (Etik Hattı’na) başvurmalarını, riskin önlenmesi için Beyçelik Gestampile iş birliği yapmalarını ve gerekli ise riskli tedarikçileriyle iş birliğini sonlandırmalarını beklemektedir.


Beyçelik Gestamp’ın faaliyet gösterdiği bölgelerdeki çalışanları ve yöneticileri, Beyçelik Gestamp Çatışma MineralleriPolitikası’na uygun hareket etmekle, Beyçelik Gestamp’ın ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu politikadaki gereklilikler doğrultusunda uygulamakla ve desteklemekle yükümlüdür. Mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunulan tüm İş Ortakları’ndan da Beyçelik Gestamp Çatışma MineralleriPolitikası’nda yer alan ilke ve esaslara uyumlu davranmaları beklenmekte ve bunu sağlamak için gerekli adımlaratılmaktadır.


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması