İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası   Beyçelik Gestamp Youtube Sayfası
Politikalar

Çevre Enerji ve Su Politikamız

-Çevre ve Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,

-Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızı, sıfır atık ve atık yönetimi hiyerarşisine uygun olacak şekilde yönetmeyi,

-İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetmeyi ve düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamayı,

-Enerjinin optimum seviyede kullanılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelmeyi,

-Doğal kaynak tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonlarımızın izlenmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalar yapmayı,

-İç ve dış paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmak amacıyla onlarla iş birliği içinde olmayı, gelişen paydaş ilişkileriyle birlikte kalkınma hedeflerine hizmet ederek toplumumuza ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı,

-Çevresel etkilerimizi ve enerji tüketimimizi azaltmak için ölçülebilir hedefler belirleyip, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre ve enerji yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Su tüketimini izlemeyi ve raporlamayı,

-Su tüketiminin azaltılması için projeler geliştirmeyi ve su kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri almayı,

-Su özelinde tabii olduğumuz mevzuatlara tam uyum sağlayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeyi,

-Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesini ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda enerji performansını ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen enerji yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz

Çevre ve Enerji Kapsamı

Presli Sac Şekillendirme Montaj ,
Ark,
Gazaltı Kaynak ve Punta Birleştirmeleri,
Her Türlü Sac Kalıbı  ve Plastik Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı ve Üretimi

  • BEYÇELİK GESTAMP ISO 14001
  • BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ 14001
  • BEYÇELİK GESTAMP ISO 50001


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması