İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası
Politikalar

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Beyçelik Gestamp insan kaynakları politikalarına paralel olarak; işyerlerimizde endüstriyel risklere maruz kalan her bireyi; iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumayı hedefleriz.

Bu alanda tüm ulusal yasal ve diğer yükümlülüklerimizi karşılarken performansımızı sürekli geliştirmek için;

-İş kazalarını ve meslek hastalıklarını, bu sonuçlar ortaya çıkmadan önlemeyi,

-Çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi, alt işverenlerimizi, ziyaretçilerimizi ve stajyer öğrencilerimizi eğitip, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki duyarlılığı arttırmayı ve ortak bir kültür yaratmayı,

-Eğitim, planlama, denetleme ve gözden geçirme etkinlikleriyle; Proaktif etkinlikleri, üst yönetimimizin ve çalışanlarımızın doğrudan ve ortak sorumluluğu olarak benimsemeyi,

-İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına insan kaynaklarımızın her düzeyde katılımını sağlamayı,

-Politikamızın uygulanmasını sağlamak amacıyla eğitim, tanıma/takdir, hedef belirleme, izleme vegözden geçirme süreçlerini etkin olarak kullanmayı,

-Hedeflerimize ulaşmak için iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki etkinliklere zamanında destekvermeyi; taahhüt ederiz.


Sertifikalarımız


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması